From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Mreža regionalnih cesta Kantona Sarajevo obuhvata sve ceste koje su u nadležnosti održavanja Direkcije za puteve Kantona Sarajevo (regionalne te određene magistralne i lokalne, koje su sporazumno preuzete na održavanje). Regionalne ceste prvog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje ekonomskih područja države ili entiteta, značajnih središta lokalnih zajednica, kao i za saobraćajno povezivanje sa cestama iste ili više kategorije. Posebno izgrađeni priključci, ukoliko su predviđeni, čine njihov sastavni dio mreže cesta u Kantonu Sarajevo. Regionalne ceste drugog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih (turističke ceste) i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza sa cestama iste ili više kategorije, kada prema propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne višu kategoriju. Trenutno Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upravlja sa oko 350 km ceste u Kantonu Sarajevo.