From 1 - 3 / 3
  • Categories  

    Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo je uz pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država uspostavio Interaktivnu mapu za područje Kantona Sarajevo. Razlozi za uspostavu ovakvog alata su višestruki, počevši od potrebe za prezentiranjem javnosti prikupljenih podataka iz oblasti gradnje i prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo, neophodnosti povećanja same transparentnosti (kao najefikasnijeg lijeka protiv korupcije) procesa koji se odvijaju u ovom sektoru, kao i u svrhu praćenja i prevencije koruptivnih aktivnosti i ponašanja u ovoj oblasti. Interaktivna mapa pruža mogućnost provjere da li se u sektoru gradnje i prostornog planiranja djeluje i postupa u skladu sa propisima, a raspoloživi podaci se odnose se na dva segmenta: gradnja objekata i sječa šume. Segmenti su u Mapi prikazani odgovarajućim simbolima i vizuelnim rješenjima zavisno od stadija gradnje u kojem se objekat nalazi, odnosno da li se radi o bespravnoj sječi/krčenju šume ili po odobrenju nadležnog organa, uz ostale relevantne podatke koji se odnose na ove segmente. U sektoru gradnje i prostornog planiranja od presudnog značaja za sprečavanje potencijalnih štetnih posljedica jeste blagovremenost informacija. Dakle, kroz Interaktivnu mapu namjera je da se podstakne društveni aktivizam u oblasti gradnje i prostornog uređenja u svrhu sprečavanja korupcije i drugih nepravilnosti, a na osnovu blagovremenih informacija koje ovaj alat omogućava. Postoji više veoma značajnih ciljeva koji se žele postići uspostavljanjem i stavljanjem na raspolaganje široj javnosti ovakvog analitičko-statističkog alata: povećanje stepena transparentnosti (kao najefikasnijeg rješenja protiv korupcije) u sektoru gradnje i prostornog planiranja; zaštita prirodnih resursa i životnog prostora; prevencija i sprečavanje korupcije u sektoru gradnje i prostornog planiranja; praćenje djelovanja političkih subjekata, te prevencije i sprečavanja finansiranja političkih partija; prevencija i sprečavanje ulaganja tzv. „prljavog novca“; poboljšanje kvaliteta samih prijava korupcije i drugih nepravilnosti; poboljšanje efikasnosti i ekonomičnosti postupanja nadležnih organa itd.

  • Categories  

    Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je kroz projekat „Ažuriranje osnovne topografske karte 1:5.000 urbanih područja Kantona Sarajevo“ – Faza 2: Prikupljanje podataka o visini objekata, izradio 3D model urbanih područja Kantona Sarajeva. 3D objekti urbanih područja Kantona Sarajevo definisani su sa njihovim prostornim položajem (osnovom) i visinom. 3D geometrija objekata, za kreiranje 3D modela urbanih područja Kantona Sarajevo, dobijena je podizanjem konture objekta na apsolutnu visinu i izduženom za visinu objekta, čime se dobija objekat detaljnosti LoD1. U LoD1 model zgrade je predstavljen u blok modelu zgrada. Ova geometrija je postavljena u prostornu bazu podataka (Microsoft SQL) sa atributima: apsolutna visina dna objekta, apsolutna visina vrha objekta i relativna visina ovjekta. Geometrija se može vidjeti u aplikacijama koje podržavaju 3D (npr. direktno u ArcScene). Aero fotografije su korišćene za dobijanje oblaka tačaka za određivanje najviše tačke objekta, a DTM urbanog područja Sarajeva je korišćen za određivanje visine tačke objekta na tlu. Ovakav prikaz objekata (LoD1) dovoljan je za prostornu analizu na nivou urbanističkog plana (npr. procjena gustine naseljenosti, proračun građevinske bruto površine (BGP), simulacija i modeliranje ventiliranih urbanih koridora, stvaranje pametnog digitalnog grada itd.). Kako bi zadovoljio potražnju za efikasnom vizualizacijom 3D modela gradova, novi Open Geospatial Consortium (OGC) kreirao je CityGML koji definira 3D model grada u pet različitih nivoa detalja. CityGML je otvoreni model podataka za skladištenje i razmjenu 3D modela gradova. Koristeći OGC standarde za razmjenu prostornih podataka Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo kreirao je WMS (Web Map Service): 3D model urbanoih područja Kantona Sarajevo.

  • Categories  

    Mreža regionalnih cesta Kantona Sarajevo obuhvata sve ceste koje su u nadležnosti održavanja Direkcije za puteve Kantona Sarajevo (regionalne te određene magistralne i lokalne, koje su sporazumno preuzete na održavanje). Regionalne ceste prvog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje ekonomskih područja države ili entiteta, značajnih središta lokalnih zajednica, kao i za saobraćajno povezivanje sa cestama iste ili više kategorije. Posebno izgrađeni priključci, ukoliko su predviđeni, čine njihov sastavni dio mreže cesta u Kantonu Sarajevo. Regionalne ceste drugog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih (turističke ceste) i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza sa cestama iste ili više kategorije, kada prema propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne višu kategoriju. Trenutno Direkcija za puteve Kantona Sarajevo upravlja sa oko 350 km ceste u Kantonu Sarajevo.