From 1 - 2 / 2
  • Ortofoto je avionski/satelitski snimak tla u digitalnom rasterskom obliku, koji je posebnim postupcima geometrijski popravljen, tj. ortorektificiran tako da je mjerilo na cjelokupnom snimku uniformno. Za potrebe Projekta izrade topografske karte 1:5000 urbanog područja Kantona Sarajevo izvršeno je aerofotogrametrijsko snimanje ciljanog područja u junu i augustu 2017. godine. Kao konačni proizvod dobiven je digitalni ortofoto snimak urbanog područja Kantona Sarajevo u razmjeri 1:2500 sa rezolucijom snimka od 25 cm pixel.

  • Digitalni model terena je skup položajno i visinski određenih tačaka i geometrijskih elemenata koji prikazuju teren sa svim njegovim reljefnim karakteristikama u trodimenzionalnoj perspektivi. Za potrebe Projekta izrade topografske karte 1:5000 urbanog područja Kantona Sarajevo, odnosno dobijanje ažurnih podloga za izradu urbanističkih planova i urbanističke dokumentacije, rektifikaciju ortofoto snimaka i vršenje raznih prostornih analiza izrađen je digitalni model terena rezolucije 2,5 metara.