cl_maintenanceAndUpdateFrequency

annually

2 record(s)
 
Type of resources
Topics
Provided by
Formats
Representation types
Update frequencies
Scale
From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Reklamni panoi u zaštitnom pojasu cestovne komunikacije u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo sastoje se od jumbo plakata, city light reklama i info tačaka. Prema evidenciji iz 2022.godine, na pomenutoj cestovnoj komunikaciji egzistira 131 jumbo plakat ( + cca 50 nelegalnih, za koje je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo uputila ukaz i opomenu za uklanjanje), kao i 127 city ligt reklama. Info tačke postavljene su na 54 lokacije sa ukupno 153 info table. Postavljanje reklamnih panoa na pomenutoj cestovnoj komunikaciji vrši se prema Elaboratu o privremenom korištenju javnih površina za potrebe postavljanja slobodnostojećih reklamnih panoa na području Kantona Sarajevo i Planu rasporeda reklamnih panoa u Kantonu Sarajevo.

  • Categories  

    Brojanje saobraćaja na cestama u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo vrši se na 29 lokacija. Svi podaci sa uređaja za brojanje saobraćaja obrađuju se jednom u toku godine i podaci se objedinjuju u publikacije brojanja saobraćaja. U PDF formatu dostupni su detaljni podaci sa uređaja a kroz shapefile-ove dostupni su podaci o mikrolokaciji uređaja i PGDS-u po godinama (od 2014. godine se vrši kontinuirano brojanje saobraćaja u Kantonu Sarajevo). Kvalitetan sistem brojanja saobraćaja na cestama od posebne je važnosti, jer prikupljeni i statistički obrađeni podaci omogućuju praćenje i analiziranje saobraćajnih potreba privrede i stanovništva, uočavanje nedostataka, te prognoziranje, planiranje i projektovanje cestovne infrastrukture i transportnog sistema Kantona Sarajevo.